અંકલેશ્વરના ભડકોદ્રા ગામમાં નવી નગરી વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિક સહિતનો કચરો ડમ્પ કરાતા સ્થાનિકોમાં રોષ

posted in: swachh-bharat-updates | 0

RT @ConnectGujarat: અંકલેશ્વરના ભડકોદ્રા ગામમાં નવી નગરી વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિક સહિતનો કચરો ડમ્પ કરાતા સ્થાનિકોમાં રોષ https://t.co/lJGJhX0LUP via SwachhBharatApp May 10, 2017 at 07:13PM
1 2 3 4